Biz, sallanan bir diş gibi duruyor bu kelime, öylece, orta yerde; ama saklı bir ağzın içinde.

Ay Kadını’Rüyâ zamanı