Tik tak dedi saat
Tik tak.
Kalk dedi hayat
Tik tak diyor bak
Her tik seni bu andan alıyor.

Tak tak dedi kapı
Tak tak.
Aç dedi kapının ardındaki
Bak tik taklar peşi sıra ilerliyor.

Tak taklar kesilip
Tik taklar derinleşince,
Hiçbir şey yapmamanın
Olanlardaki payını küçültmediğini gördüğünde,
Bir kapı arkasında ellerin kucağında
Ah ahlara başlıyorsun.

Tekerrür eden tarih değil,
Alıştırmaya çalışan zaman
Görmüyorsun!

17/05/2009 03:17 Erdek
Ay Kadını